Načela poslovanja
 Stripovi Columbo

1. Osnovni pojmovi i sigurnost kupovine

U smislu ovih Općih uvjeta, Kupac je fizička ili pravna

osoba koja naručuje i plaća uslugu dostave proizvoda

posredstvom internetske trgovine

www.stripovicolumbo.com te koja izvrši narudžbu i

plaćanje u internetskoj trgovini

www.stripovicolumbo.com. Sukladno članku 43 Zakona

o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun

maloljetnika, potpuno poslovno nesposobne osobe

mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici;

odnosno poslovno sposobne osobe mogu sklopiti

ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog

zastupnika. Pravna osoba treba imati registriranu

djelatnost kod nadležnog trgovačkog suda ili obrtničke

komore. Svaki kupac prilikom narudžbe mora ostaviti

točne osnovne osobne podatke koji su potrebni za

izvršenje kupovine i usluge te odgovara za ispravnost

istih.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Kupac izjavljuje da su

svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni te da je

Kupac ovlašteni korisnik bankovne kartice i da ne

postoje nikakve poznate mu zapreke pri naručivanju i

kupnji proizvoda od www.stripovicolumbo.com,

odnosno za kupnju putem internetske trgovine.

Prodavatelj je STRIPORT–Obrt za trgovinu i usluge

, Kragića 2, 21000 Split, OIB: 88599 612507,

Internetska trgovina www.stripovicolumbo.com

sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka

prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za

ispunjavanje obveza te isti neće biti dostupni trećim

osobama bez prethodne suglasnosti kupca.

 

REGISTRIRANI KORISNICI

• Registriranjem na www.stripovicolumbo.com

portal korisnik je obavezan proći postupak registracije,

unijeti istinite podatke, te odabrati login i password.

• Korisnik je dužan odmah prijaviti

www.stripovicolumbo.com portalu neovlašteno

korištenje njegovog accounta. stripovicolumbo.com ne

može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje

accounta, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

 

• Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim loginom

odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.

• www.stripovicolumbo.com je dužan po utvrđivanju

opravdanosti eventualne prijave u razumnom roku

ukloniti sadržaje korisnika koji nisu u skladu s važećim

zakonima.

• www.stripovicolumbo.com zadržava pravilo da

pojedinom korisniku zabrani korištenje portalom

ukoliko se ustanovi da je korisnik kršio pravila.

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, Internet

web trgovine www.stripovicolumbo.com vam

omogućuje da svoje pisane prigovore šaljete na e-mail:

stripovicolumbo.com. Na sve vaše primjedbe i prigovore

odgovoriti ćemo u roku od maksimalno 15 dana.

 

2. Narudžba i kupnja

 

Proizvodi se naručuju odabirom i popunjavanjem

elektroničkog formulara. Kupac može kupiti proizvod

kao registrirani korisnik i bez registracije. Registracija je

u potpunosti besplatna.

 

Odabirom svakog pojedinog proizvoda, pokraj njega se

prikazuju ispisani detalji proizvoda – ime proizvoda,

kratak opis i cijena.

 

Odabirom pojedinog proizvoda isti se uvrštava u meni

"Košarica"

Cijene istaknute na stranicama pored pojedinog

proizvoda vrijede za sve oblike plaćanja.

Pristupom meniju Košarica dobiva se uvid u odabrane

proizvode, njihovu količinu i cijenu.

Proizvod uvršten u Košaricu; kupuje se pritiskom na

tipku ¸¨Kupi ".

Pritiskom na tipku ¨Kupi "  pristupa se obrascu narudžbe

u koji je Kupac dužan upisati svoje podatke.

Cijena poštarine nije uključena u cijenu proizvoda.

 

Minimalna vrijednost narudžbe stripova  za kupovinu  preko internetske trgovine je 12 € (90,41 HKR).

 

Sve cijene izražene su u eurima i hrvatskim kunama (HRK) s

uračunatim porezom na dodanu vrijednost (PDV) ako je

riječ o proizvodima na koje se isti obračunava.

Sve narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak –

petak) obrađuju se u roku od 48 sati od primitka

narudžbe.

Narudžbe zaprimljene neradnim danom obrađuju se

najkasnije za 48 sati počevši od prvoga radnog dana.

Ako Prodavač iz objektivnih razloga nije u mogućnosti

isporučiti sve naručene proizvode, o tome će prethodno

obavijestiti Kupca te mu isporučiti one proizvode koji su

raspoloživi ili na zahtjev Kupca otkazati narudžbu.

 

3. Način plaćanja

 

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na

sljedeće načine:

● internetskim bankarstvom

● općom uplatnicom

Narudžba se smatra zaprimljenom:

u trenutku kada www.stripovicolumbo.com

elektroničkim putem zaprimi uplatu;

U trenutku kad je narudžba zaprimljena,

www.stripovicolumbo.com elektroničkim putem

obavještava Kupca o zaprimljenosti iste.

 

NAPOMENA!

U slučaju plaćanja općom, internet bankarstvom

uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske

transakcije nisu uključeni u cijenu.

 

4. Pravo na raskid ugovora

Ugovor, u smislu odredbi ovih uvjeta, smatra se

sklopljenim u trenutku kada Prodavač zaprimi narudžbu

Kupca.

Kupac ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 44.

Zakona o zaštiti potrošača.

Ako je dostava iz bilo kojeg razloga izvršena prije

zaprimanja obavijesti o raskidu ugovora, Kupac može

raskinuti ugovor uz plaćanje usluge dostave.

Odmah po zaprimanju obavijesti o raskidu ugovora,

www.stripovicolumbo.com obavijestit će Kupca

elektroničkom poštom da je dostava već izvršena i da je

obvezan podmiriti troškove dostave.

U slučaju raskida ugovora nakon izvršene dostave

proizvoda, Kupac je dužan o svom trošku vratiti

proizvod neoštećen i zapakiran u originalnom pakiranju.

Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada

www.stripovicolumbo.com preda proizvod dostavnoj

službi ili kada Kupac osobno preuzme proizvod u

Striparnici.

U slučaju raskida ugovora kod plaćanja internetskim

bankarstvom i općom uplatnicom,www.stripovicolumbo.com

dužan je vratiti Kupcu

uplaćeni iznos, umanjen za dio koji se odnosi na

ugovorni iznos troškova pakiranja i dostave, ako su za

to ispunjene gore navedene pretpostavke.

 

5. Podaci o proizvodima

Podaci o proizvodima u internetskoj trgovini načinjeni

su temeljem baze podataka www.stripovicolumbo.com.

Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne

moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati

proizvodima koji su predmet narudžbe.

www.stripovicolumbo.com osobito ističe da vizualni

identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora

odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s

obzirom na postavke monitora na računalu Kupca,

razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i

slično.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i slično)

prikazani na internetskoj trgovini

www.stripovicolumbo.com podložni su računalnim

greškama, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim

tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i

slično. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u vezi

s podacima o proizvodima prikazanima u internetskoj

knjižari, www.stripovicolumbo.com zadržava pravo

neprihvaćanja narudžbe Kupca.

 

6. Dostava

Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se

putem dostavnih službi. Međunarodna dostava obavlja

se redovnom poštom.

Za kupnju proizvoda u iznosu preko 70 eura

dostava proizvoda na teritoriju RH je besplatna.

Za kupnju proizvoda u iznosu manjem od 70 eura

dostava proizvoda na teritoriju RH iznosi 4 eura, i

obavlja se preko kurirske službe GLS.

Dostava proizvoda u inozemstvo obračunava se prema

važećem cjeniku Hrvatskih pošta.

Naručeni proizvodi mogu se preuzeti u našoj striparnici,

Kragića 2 u Splitu uz prethodni dogovor.

Ako se proizvod koji je upućen Kupcu vrati internetskoj

trgovini www.stripovicolumbo.com jer dostavna služba

nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti

obaviješten elektroničkom poštom te će mu biti

ponuđena mogućnost da se naručeni proizvod, na

zahtjev Kupca podnesen elektroničkom poštom, ponovo

dostavi na adresu Kupca.

Kada www.stripovicolumbo.com putem dostavne

službe isporuči proizvod Kupcu, Kupac je dužan preuzeti

proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je

proizvod uredno isporučen.

• Ukoliko Kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku

te se ista vrati Trgovcu, Trgovac će novu dostavu

naplatiti.

 

7. Nedostaci na proizvodu

www.stripovicolumbo.com ne odgovara Kupcu za

oštećenja na proizvodima koja su nastala kao posljedica

dostave robe putem dostavne službe.

U slučaju nedostataka na proizvodu, Kupac je dužan isti

reklamirati pisanim putem Prodavaču u roku od 8 dana

od dana dostave.

Sve troškove povrata neispravnog proizvoda snosi

Prodavač.

 

8. Primjena Uvjeta prodaje

Korištenjem usluga internetske trgovine

www.stripovicolumbo.com Kupac prihvaća uvjete

prodaje.

Ako kupac nije suglasan s Uvjetima, neće koristiti ove

stranice niti putem njih naručivati proizvode.

Ove internetske stranice sadrže informacije o

proizvodima i uslugama internetske trgovine

www.stripovicolumbo.com te služe kao elektroničko

prodajno mjesto – internetska

trgovina.www.stripovicolumbo.com ne odgovara za

eventualnu štetu nastalu korištenjem ove stranice kao i

korištenjem informacija s ove internetske stranice u

svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene

namjene.

 

9. Autorska prava

www.stripovicolumbo.com nositelj je autorskih prava

na sadržaju i formatima ove internetske stranice.

Cjelokupan sadržaj s internetske stranice ne smije se

koristiti bez dopuštenja www.stripovicolumbo.com ni

ustupati trećim osobama.

 

10. Završne odredbe

Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava

narudžbu mora imati navršenih 18 godina.

www.stripovicolumbo.com ima pravo jednostrano

promijeniti ove Uvjete prodaje bez prethodne najave.

Sve kupljene proizvode www.stripovicolumbo.com

isporučit će po uvjetima važećima u trenutku sklapanja

ugovora.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje Kupac pristaje na njihove odredbe.

povratak