Izjava o privatnosti
Tvoji podatci
su sigurni

Obrt za trgovinu i usluge STRIPORT, Split, Kragića 2,

OIB:88599612507, obrađuje osobne podatke korisnika

svojih usluga i posjetitelja stranice

www.stripovicolumbo.com (ispitanici) u skladu s

važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih

podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Striport obrt za trgovinu i usluge obrađuje osobne

podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno

određena pravna osnova - ugovorni odnos, suglasnost

ispitanika, legitimni interes ili zakonska obveza.

Korištenje web stranice www.stripovicolumbo.com,

Striport obrt za trgovinu i usluge poštuje privatnost

posjetitelja na stranici www.stripovicolumbo.com i

prikuplja samo one osobne podatke koje ispitanici

dobrovoljno dostave u svrhe odgovora na

upite/zahtjeve (upit za ponudu/posao, životopis,

pomoć i dr). Prigodom korištenja ove internetske

stranice, Striport obrt za trgovinu i usluge, može

pohraniti određene informacije putem kolačića

(''cookies'') na računalo ispitanika. Kolačići su

informacije spremljene na osobno računalo u trenutku

pregledavanja internetske stranice koje omogućavaju

jednostavnije korištenje budući da spremaju postavke

za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri

ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Ovo

omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene

potrebama ispitanika.

 

Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe

Striport obrt za trgovinu i usluge obrađuje osobne

podatke ispitanika u svrhe marketinškog komuniciranja

i istraživanja tržišta isključivo temeljem prethodno dane

suglasnosti. Suglasnost za marketinško komuniciranje

može se povući u svakom trenutku slanjem

elektroničke pošte na adresu columbo505@gmail.com

ili pozivom na broj telefona +385915096388

 

Primatelji osobnih podataka

Striport obrt za trgovinu i usluge će osobne podatke

ispitanika prosljeđivati drugim primateljima isključivo

na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog

zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. Po potrebi osobni

podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima

(izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke

potpore, održavanja informacijskog sustava ili sličnih

potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite

podataka.

 

Prava ispitanika

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanik ima

sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti

osobnih podataka: • pravo na pristup osobnim

podatcima • ispravak osobnih podataka • brisanje

osobnih podataka • ograničenje obrade osobnih

podataka • pravo podnošenja prigovora nadzornom

tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i

zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti na adresu

elektroničke pošte columbo505@gmail.com ili pozivom

na broj telefona +385915096388. Sukladno važećim

zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita

osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je

prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od

zaprimanja. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih

zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš

identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih

podataka.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka:

Email:

columbo505@gmail.com / info@stripovicolumbo.com

Adresa: Split, Kragića 2

Tel: +385915096388

 

Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade podataka

Striport obrt za trgovinu i usluge iz Splita, Kragića 2,

OIB: 88599612507 je voditelj obrade vaših osobnih

podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve

osobne podatke korisnika koje prikupljamo i

obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni

podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu

čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili

neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena

na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja,

pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke.

Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s

određenom fizičkom osobom.

 

Kako prikupljamo vaše osobne podatke

Obrađujemo vaše osobne podatke, između ostalog, u

sljedećim slučajevima: ako nas izravno kontaktirate,

npr. putem internetske stranice kako biste zatražili

informacije o našim stripovima. ako izravno od nas

kupite proizvod/strip ako odgovorite na naše izravne

marketinške kampanje, npr. ispunjavanjem kartice za

odgovor ili unosom podataka online na našoj

internetskoj stranici. ako su nam drugi poslovni partneri

proslijedili vaše osobne podatke na dozvoljen način ako

smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora (npr. od

posrednika za poslovne adrese). Ako pružate podatke u

ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba

upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no

što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas

da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja

roditelja ili skrbnika. Pomozite nam da ažuriramo vaše

podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim

promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

Koji se podaci o vama mogu prikupljati

Sljedeće vrste podataka o vama možemo prikupljati:

Kontaktni podaci > ime, titula, adresa, kontakt broj,

email adresa, broj faksa. Osobni podaci > datum

rođenja, obiteljski status, članovi obitelji, zanimanje,

naziv društva, preferirani način informiranja Interesi >

informacije o vašim interesima, uključujući

vrstu/žanr/temu stripa/knjige Korištenje internetske

stranice > način na koji koristite našu stranicu,

uključujući informacije prikupljene putem kolačića i

ostalih tehnologija za praćenje.

 

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima EU o

zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem

jedne od pravnih „osnova“, a mi smo dužni u ovim

pravilima utvrditi osnove za svaku upotrebu osobnih

podataka. Podrška kupcima i marketing – za odgovore

na upite i davanje novosti i ponuda > Opravdanje

upotrebe: Suglasnost, legitimni interes. Legitimni

interes: Ova obrada temelji se na legitimnom interesu

Striport obrta za trgovinu i usluge za promoviranjem i

pružanjem informacija o svojoj prodajnoj,

distribucijskoj i izdavačkoj djelatnosti. Temeljna prava i

slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su

u odnosu na interes Striporta obrta za trgovinu i usluge

da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu. Izbor:

Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem

trenutku povući. Kupac također može dati prigovor na

obradu podataka u gore navedenu svrhu. Opravdanje

upotrebe: Izvršavanje ugovora, legitimni interesi.

Legitimni interes: Ova obrada temelji se na legitimnom

interesu Striport obrta za održavanjem najviših

standarda prodaje naslova iz svoje ponude. Temeljna

prava i slobode kupaca odmjerena su u odnosu na

interes Striport obrta da obrađuje osobne podatke

kupaca u navedenu svrhu. Izbor: Kupac u svakom

trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih

osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije.

Striport obrt podliježe zakonima Republike Hrvatske i

dužan ih se pridržavati. To uključuje dostavljanje vaših

podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i

sudskim tijelima te trećim stranama vezano uz

postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to

zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo

vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije

odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje

ili otkrivanje zločina. Pružanje osobnih podataka u

svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim

podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o

konkretnom zahtjevu.

 

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci neće se prenositi trećim stranama.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Obrt

Striport poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih

sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne

podatke obrađujemo na siguran način, uključujući

zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od

gubitka. Svi vaši podaci pohranjuju se na našim

sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših

podizvođača ili poslovnih partnera (ili sigurnim tiskanim

primjercima) te im se pristupa i koristi ih se u skladu s

našim pravilima i standardima sigurnosti (ili

ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili

poslovnih partnera).

 

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju

i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost,

integritet i dostupnost vaših podataka. Između ostalog,

koristimo i sljedeće mjere: strogo ograničen osobni

pristup vašim podacima po načelu „nužnog

poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,

sigurni prijenos prikupljenih podataka, postavljanje

vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog

pristupa, i trajno praćenje pristupa IT sustavima radi

detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo

onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene

legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za

pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U

slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo

onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju

odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing,

podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u

slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah

obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili

nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran

način.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i

vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših

podataka, kontaktirajte nas na e-mail

info@stripovicolumbo.com

Imate pravo:

• tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o

načinu na koji koristimo vaše podatke,

• da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste

nam dali,

• zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u

strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno

čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da

prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez

zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj

suglasnosti te se provodi na automatizirani način,

• tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima

koje imamo,

• tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje

više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,

• u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te

vezano za svaki direktni marketing, povući svoju

suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali

s takvom određenom obradom,

• dati prigovor na svaku obradu [uključujući

profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog

vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje

takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih

podataka,

• tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše

podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

 

Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim

izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje

ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne

obveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje

od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i

odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec

dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja

većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti

za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.

Obrt Striport će obrađivati vaše podatke na zakonit i

siguran način. Ukoliko smatrate da se s vašim podacima

na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s

nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu

(Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Izjava o privatnosti

Striport obrt za trgovinu i usluge obvezuje se da će

čuvati privatnost svih naših kupaca. Obvezujemo se

pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da

prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima /

korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza;

informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih

podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora

o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost

odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje

 

se koriste za marketinške kampanje. Obvezujemo se

korisnicima dati mogućnost odluke, žele li ili ne, da se

njihov e-mail koristi za slanje obavijesti (newsletter).

 

Djelatnici Internet web trgovine

wwwstripovicolumbo.com i partneri koji sudjeluju u

održavanju i osiguravanju normalnog funkcioniranja

naših Internet stranica, nemaju uvid u brojeve kreditnih

kartica, te ostale podatke s kreditnih kartica prilikom

unošenja tih podataka na našim Internet stranicama.

Obvezujemo se da podatke o našim korisnicima nećemo

razmjenjivati i (ili) prodavati, te na bilo koji način dati

na uvid trećim stranama osim u slučajevima

predviđenim pozitivnim zakonskim propisima.

Naša zbirka osobnih podataka kupaca registrirana je i

vodi se prema pravilima u Zakonu o zaštiti osobnih

podataka (Narodne novine br. 105/03., 118/06., 41/08.,

130/11.,106/12., te Uredbi o načinu vođenja i obrascu

evidencije o zbirkama osobnih podataka, N.N. 105/04.)

u Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike

Hrvatske - središnji registar.

 

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka

(npr. mjesta stanovanja, adrese dostave) koji se

 

evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o

promjeni obavijestiti Striport obrt za trgovinu i usuge. U

slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, Striport obrt

ne odgovara za bilo kakve nedostatke u vezi s

narudžbom odnosno isporukom proizvoda.

U svakom trenutku možete nam poslati zahtjev

isključivo putem e-maila ako želite da se Vaši podaci

izbrišu iz naše evidencije. Mi smo obvezni izvršiti

brisanje u roku dva radna dana. Ovo se ne odnosi na

knjigovodstvenu dokumentaciju (računi, izdatnice,

otpremnice i sl.) vezanu za ugovorni odnos kupoprodaje

koja se prema zakonu čuva sedam (7) godina.

Kako e-mail komunikacija putem interneta nije u

potpunosti zaštićena, radi Vaše i naše sigurnosti od

primanja zlonamjernog software-a ili spama putem e-

maila, ne tražimo niti dajemo potvrdu čitanosti

elektronske pošte u komunikaciji sa našim korisnicima.

E-mail komunikacija između naših korisnika i Striport

obrta za trgovinu i usluge smatra se povjerljivom, a za

svaku distribuciju drugim stranama koja je eventualno

potrebna zbog kvalitetnog dovršenja ugovorne obveze

tražiti ćemo korisnikovu izričitu dozvolu. Isto tako, nije

dozvoljeno, a može biti i zakonski kažnjivo distribuirati

osobnu korespondenciju Striport obrta za trgovinu i

usluge prema drugim korisnicima bez dozvole.

 

Svi djelatnici Striport obrta za trgovinu i uslugei

poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela

zaštite privatnosti.

 

Politika kolačića (cookies)

Kada posjećujete naše stranice

www.stripovicolumbo.com, u cilju prilagođavanja i

poboljšavanja naše usluge prema vama, ova stranica

mora na vaše računalo spremiti malenu količinu

informacija (Cookies), te bilježimo vašu IP adresu.

Važno je napomenuti da putem tih informacija nije

moguće osobno identificirati korisnika osim ako nam on

dobrovoljno ostavi podatke putem prijave potrebne za

obradu kupovine.

Kako je od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska

članica Europske unije, prema važećoj regulativi EU-a

od 25.03.2011. godine, obvezni smo prije spremanja

Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web

stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem

cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke

njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

 

www.stripovicolumbo.com koristi „cookie“ programe

kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv.

'session id', kako bi se osiguralo da tijekom trajanja

sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov preglednik

(browser), a samim time i korisnika te na taj način

omogući kupnju.

 

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od

strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično

spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao

što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet

otvorite istu web stranicu Internet preglednik šalje

natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo

omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene

Vašim potrebama.

 

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija

uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-

mail adresa). Ipak, ova informacija može biti

spremljena jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne

mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i

ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem

računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića

Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše

 

postavke Internet preglednika da možete sami birati

hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili

odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri

zatvaranju Internet preglednika i slično.

 

Kako onemogućiti kolačiće

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti

pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie

postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem

web pregledniku. Za informacije o postavkama

kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. Ako

onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od

funkcionalnosti na web stranicama.

 

Chrome

Firefox

Internet Explorer 9

Internet Explorer 7 i 8

Opera (stranica na engleskom jeziku)

Safari (stranica na engleskom)

 

Što su privremeni kolačiči?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s

računala po zatvaranju Internet preglednika. Pomoću

njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput

stavki u košarici za kupnju

 

Što su stalni kolačiči?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon

zatvaranja programa Internet preglednika. Pomoću njih

web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za

prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati

prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni

kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i

godinama.

 

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje

gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih

kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će

ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-

mjestu.

 

Što su kolačići od treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-

mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se

nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića

web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u

marketinške svrhe.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje

pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

 

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

povratak